Hibás objektum

    Egyenlő esélyekkel (2014-08-20)

Elkészült Magyarország közel 3000 településének – köztük Szentlászló – Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP). A projekt a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) – az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézményének – gondozásában valósult meg. Az önkormányzat a TKKI által létrehozott mentorhálózat segítségével, egységes elvek mentén készítette el programját.
Olvasások: 1961 fő.

Ha tetszik oszd meg: Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz

A Szentlászlói Esélyegyenlőségi Program
Szentlászló Község Önkormányzata elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt. Minden polgára számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhassanak, tanulhassanak és élhessenek a településen.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban Bognár József polgármester lapunknak az alábbiakat nyilatkozta:
„Támogatunk minden olyan törekvést, illetve pályázati lehetőséget, ami a jelenlegi gazdasági környezetben az emberek önbecsülését, önfenntartást segítő életmódváltását eredményezheti. Ennek szellemében hoztuk létre a Tájházat és az ország első csuhémúzeumát, ahol a felnőttek részére rendszeresen, a gyermekeknek alkalmanként kézműves foglalkozásokat szervezünk, továbbá számos rendezvény, program is itt kerül megrendezésre, amelyeken a község lakossága nagy örömmel vesz részt. A HEP-ben kiemelt figyelmet kapott a foglalkoztatás helyzetének javítása, a közfoglalkoztatás erősítése, az önellátási képesség fejlesztése, az egészségügyi és szociális ellátások illetve támogatások biztosítása a rászorulók részére. A terveink között szerepel egyebek mellett egy többfunkciós faluház építése, a bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének megoldása, az idősödő lakosság biztonságának megteremtése valamint a középületek akadálymentesítése. Folyamatosan dolgozunk a Szentlászlótól 1 km-re található Zöcsketelep felzárkóztatásán is. Fontosnak tartjuk a telep további fejlesztésének kérdését, és az ott élők életkörülményeinek javítását.”

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok?
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyújtott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.
A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkormányzat a felmerülő nehézségekre – a TKKI közreműködésével – a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül, kétévenkénti felülvizsgálat mellett, megvalósítanak.

A Türr István Képző és Kutató Intézet
A TKKI fő célkitűzései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a területi és társadalmi különbségek csökkentésének elősegítése, valamint a szegénységben élők helyzetének javítása. A felzárkózás elősegítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az intézet. Ma Magyarországon e témában a legkompetensebb szereplők között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI térítésmentes felkészítő képzéseket szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a HEP megírásának elősegítése érdekében.
A projekt részeként 2013 szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 alkalommal kerültek megrendezésre szakmai workshopok, műhelybeszélgetések. A rendezvények lehetőséget teremtettek az esélyegyenlőségi politika alapelveinek és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az esélyegyenlőséget képviselő civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a már elkészült programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.

Országos célok
A helyi esélyegyenlőségi programok célkitűzése, hogy Magyarország minden egyes polgára, minden településen, egyenlő társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése közben egyenlő bánásmódban részesüljön. Így történelmi jelentőségű eredmény, hogy a TKKI mentorálásával az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen programmal.
Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehetővé teszik, hogy országosan is nyomon követhető legyen a célcsoportok helyzetének változása, így a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.
A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.

 

Képtár